Obert el registre de parelles estables de Catalunya

La constància de la parella estable és un dels requisits per al cobrament de la pensió de viduïtat. La inscripció és gratuïta i es pot fer presencialment i telemàtica

Amb la creació del Registre de parelles estables de Catalunya, el Departament de Justícia assegura que tots els ciutadans tenen accés a un registre de parelles estables, amb independència del seu lloc de residència. Fins ara, en canvi, els únics registres eren d’abast municipal i només n’havien creat un nombre reduït d’ajuntaments.

El Registre de parelles estables de Catalunya neix amb la intenció de concentrar tota la informació sobre parelles estables. A banda de les persones que s’hi inscriguin directament, el Registre també podrà incorporar la informació sobre les parelles inscrites als registres municipals i constituïdes davant de notari. L’existència d’aquest registre dificulta el frau i facilita l’obtenció dels certificats.

El Codi civil de Catalunya i la resta de normativa aplicable igualen els drets i les obligacions de les parelles estables amb els dels matrimonis convencionals en relació amb les successions, els fills en comú, els reagrupaments familiars i les compensacions econòmiques per raó del treball quan es produeix una separació.

Diferències amb les parelles casades
La major part de les diferències entre els matrimonis i les parelles estables es posen de manifest en aspectes de la legislació estatal referents a la fiscalitat, els permisos laborals i immigració.

Matrimoni
Parelles estables
Successions
Els cònjuges i els convivents tenen els mateixos drets i obligacions.
Compensació econòmica per raó de treball per separació
El membre de la parella que hagi treballat per a la llar i que ho hagi fet sense retribució té dret a percebre una compensació econòmica.
Fills en comú
Els drets i les obligacions en relació amb els fills no depenen de la relació de parella sinó del fet de ser-ne pare o mare.
Prestació alimentària per separació
L’obligació es manté durant la separació, però s’extingeix amb el divorci.
Un dels membres pot exigir la prestació si la necessita per a la seva sustentació.
Prestació compensatòria per separació
Dret a mantenir el nivell de vida adquirit durant el matrimoni.
No es preveu aquesta possibilitat.
Atribució de l’habitatge per separació
L’ús de l’habitatge es pot atribuir a la part més necessitada.
L’ús de l’habitatge s’atribueix al seu propietari. Si hi ha fills en comú, pot ser diferent.
*Pensió viduïtat
Es cobra en tots els casos. No es tenen en compte els ingressos.
Calen 5 anys de convivència, 2 anys des de la inscripció o constitució i complir els criteris d’ingressos.
*Fiscalitat en l’IRPF
Es pot tributar l’IRPF conjuntament o per separat.
Nomes es pot presentar la declaració de l’IRPF per separat.
*Permís
15 dies de permís retribuït.
Sense permís.
*Nacionalitat
Es pot demanar després d’un any de convivència en matrimoni.
No es preveu aquesta possibilitat.
*Permís de maternitat i paternitat
Els permisos no depenen de la relació de parella sinó del fet d’haver estat pare o mare.
*Reagrupament familiar
La Llei d’estrangeria equipara els drets de les parelles casades i les parelles estables.
NOTA: Aquest quadre és orientatiu i no detalla els diferents supòsits previstos en el Codi civil ni en la resta de normativa aplicable.
*Legislació estatal

Qui s’hi pot inscriure?
El Registre està a disposició de totes les persones que compleixen els requisits que defineix el dret civil català. El llibre segon del Codi civil de Catalunya estableix que la parella estable manté una convivència amb condicions equivalents a les d’un matrimoni. La legislació civil identifica tres possibles supòsits per acreditar-ho. Només cal que se’n compleixi un. El primer, que la convivència duri més de dos anys ininterromputs. El segon, que la parella hagi tingut un fill en comú. I el tercer, que les dues persones hagin formalitzat la relació davant de notari.

Com i a on s’ha de fer?
La inscripció és gratuïta. El formulari per a la sol·licitud presencial es pot descarregar per Internet. La documentació es pot presentar a la seu central del Departament de Justícia o a les delegacions territorials de Justícia a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb cita prèvia. La inscripció també es pot tramitar telemàticament sempre que es disposi de signatura electrònica reconeguda. Les persones que vulguin sol·licitar més informació disposen del telèfon 93 316 41 23, del correu electrònic parelles.justicia@gencat.cat i d’una pàgina web específica. Si necessiteu ser atesos personalment, demaneu cita prèvia.

Constitució de la parella estable a través de notari
Cada any hi ha al voltant de 4.000 parelles estables que es constitueixen davant de notari. Habitualment, les parelles que no estan casades visiten el notari per primera vegada quan tenen un fill o quan compren un habitatge. Quan fan testament o designen els tutors dels fills en cas de defunció, també aprofiten per constituir-se com a parella estable. A partir d’ara, cada vegada que es constitueixi una nova parella estable davant de notari, els seus membres podran sol·licitar que se’ls inscrigui automàticament al Registre de parelles estables de Catalunya.

Els divorcis disminueixin a Girona i comarques

Segons publiquen els mitjans de comunicació, entre ells el Diari de Girona, els divorcis disminueixin a Girona i comarques, segons la informació que detalla el mitjà els divorcis i les separacions han caigut un 17,8% durant aquest tercer trimestre de...

Nova Llei de Voluntats Digitals

La Llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil, publicada al DOGC núm. 7401, de 29 de juny, estableix que els testaments puguin contenir voluntats digitals i la designació d'una persona encarregada d'executar-les. També crea...

Obert el registre de parelles estables de Catalunya

La constància de la parella estable és un dels requisits per al cobrament de la pensió de viduïtat. La inscripció és gratuïta i es pot fer presencialment i telemàtica Amb la creació del Registre de parelles estables de Catalunya, el Departament...

Registre de la filiació dels nascuts per gestació subrogada a l’estranger

El Senat, a través de la Comissió de Justícia, ha aprovat una moció que insta el Govern a adoptar mesures legislatives per permetre inscriure en el Registre Civil la filiació de nens nascuts per gestació subrogada a l’estranger. Com recorda...

Nou logotip i marca del bufet d’advocats

Presentem la nova imatge del bufet d’advocats i la nostra nova web, una web molt clara, dinàmica, informativa, amb més continguts i amb una navegació molt intuïtiva. La nova marca del despatx és clara i elegant: representa l’aposta de futur...

Ver más noticias

Avda. Jaume I núm 30, 2ª / 17001 Girona
Tel. 972.20.01.42 / 972.21.70.66 / 972.22.61.48
Fax. 972.22.08.44
info@dequintanamascort.com