3

Dret administratiu

Oferim assessorament i cobertura legal en la resolució de conflictes amb l’Administració, com en el cas de reclamacions, al·legacions i recursos administratius, recursos contenciós-administratius, contractació pública, expropiacions, adjudicació de subvencions i ajudes, responsabilitat patrimonial de l’Administració, etc.

···

Avda. Jaume I núm 30, 2ª / 17001 Girona
Tel. 972.20.01.42 / 972.21.70.66 / 972.22.61.48
Fax. 972.22.08.44
info@dequintanamascort.com