Carles Mascort Yglesias

Advocat

El coneixement de les diferents àrees de pràctica del dret ens permet un abordatge global dels casos que atenem
Áreas de práctica
---
Dret civil i successions

Dret penal

Dret mercantil

Dret hipotecari

Dret administratiu (responsabilitat per negligència mèdica)

 

 

···

Indiqui la seva consulta

Nom*

Email*

Assumpte

Indiqui la seva consulta


Àrees de pràctica

El Bufet De Quintana Mascort ofereix els seus serveis d’assistència jurídica en diferents àrees de pràctica del dret. Les set especialitzacions comprenen les branques del dret civil, d’accidents de circulació, de família i successions,  penal, mercantil, hipotecari i administratiu.

Avda. Jaume I núm 30, 2ª / 17001 Girona
Tel. 972.20.01.42 / 972.21.70.66 / 972.22.61.48
Fax. 972.22.08.44
info@dequintanamascort.com