Equip d’advocats

El Bufet De Quintana Mascort està format per un equip d’advocats que aposta per una cultura d’equip positiva i compromesa amb els seus objectius. Disposem de les habilitats i del coneixement per donar-li la millor representació possible. Els nostres principals valors són la integritat i l’eficiència, que li garanteixen un excel·lent servei i una resposta ràpida.

···

Àrees de pràctica

El Bufet De Quintana Mascort ofereix els seus serveis d’assistència jurídica en diferents àrees de pràctica del dret. Les set especialitzacions comprenen les branques del dret civil, d’accidents de circulació, de família i successions,  penal, mercantil, hipotecari i administratiu.

Avda. Jaume I núm 30, 2ª / 17001 Girona
Tel. 972.20.01.42 / 972.21.70.66 / 972.22.61.48
Fax. 972.22.08.44
info@dequintanamascort.com