3

Accidents de circulació

Professionals independents. Especialistes en accidents de circulació. Assessorament general al lesionat. Reclamació enfront de les companyies asseguradores per lesions, seqüeles i altres danys i perjudicis causats al perjudicat.

···

Avda. Jaume I núm 30, 2ª / 17001 Girona
Tel. 972.20.01.42 / 972.21.70.66 / 972.22.61.48
Fax. 972.22.08.44
info@dequintanamascort.com