3

Dret hipotecari

De Quintana Mascort compta amb especialistes en dret hipotecari per tractar assumptes legals relacionats amb la propietat immobiliària, el registre, escriptures, contractes, clàusules hipotecàries, etc.

···

Avda. Jaume I núm 30, 2ª / 17001 Girona
Tel. 972.20.01.42 / 972.21.70.66 / 972.22.61.48
Fax. 972.22.08.44
info@dequintanamascort.com