3

Dret mercantil

El nostre bufet està especialitzat en dret mercantil per a l’assessorament i intervenció en la constitució de societats, contractes, fusions i adquisicions, operacions societàries, liquidacions, etc.

···

Avda. Jaume I núm 30, 2ª / 17001 Girona
Tel. 972.20.01.42 / 972.21.70.66 / 972.22.61.48
Fax. 972.22.08.44
info@dequintanamascort.com