3

Dret de família i successions

Assessorament integral en qualsevol assumpte relacionat amb el dret de família i dret de successions: mediació familiar, acords prematrimonials, separacions i divorcis, ruptura de parelles de fet, modificació de mesures, reclamació d’impagament de pensions, incapacitats, adopcions nacionals, capítols matrimonials, testaments, herències, reclamacions de legítimes i drets hereditaris, pactes successoris…

···

Avda. Jaume I núm 30, 2ª / 17001 Girona
Tel. 972.20.01.42 / 972.21.70.66 / 972.22.61.48
Fax. 972.22.08.44
info@dequintanamascort.com